10 ความลับเกี่ยวกับ Mt ฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

LIVE JAPAN

  • twitter
  • instagram
  • pinterest
  • ภูเขาฟูจิที่จดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกในปีพ. ศ. 2556
  • Fuji (Kawakuchi ข้าวอร่อย rk)
  • ภูเขาฟูจิเห็นได้จากทุ่งชาชิสุโอกะ
  • นี่ดูคล้ายเพชรและเรียกว่า

ภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของญี่ปุ่นทั่วโลก ภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศที่ 3775 เมตรประเทศญี่ปุ่นยังมีภูเขาไฟอยู่หลายแห่ง

  • twitter
  • instagram
  • pinterest

#natural #Chubu Region4 #Shizuoka #Yamanashi #tips, guide #photogenic

see more

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest