ภาพยนตร์: Japanese Greetings and Phrases

LIVE JAPAN

  • twitter
  • instagram
  • pinterest
  • Good morning.
  • Thank you so much.
  • Basic Japanese phrases.

สำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นโปรดใช้เป็นข้อคิดเห็น

  • twitter
  • instagram
  • pinterest

#วัฒนธรรม (culture)

see more

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest