ข้อตกลงการใช้งานการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้("ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน") กำหนดข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ที่บริหารโดย บริษัท Gurunavi (" Gurunavi") ในด้านข้อมูลการให้บริการของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น ("การจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น")

ผู้ใช้งานต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอย่างถี่ถ้วน โดยการใช้งานการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นนั้นจะถือว่าผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 

บริการของ Gurunavi

ปัจจุบัน Gurunavi ให้บริการการค้นหาร้านอาหารผ่านทางการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม Gurunavi สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม เปลี่ยนแปลงและตัดบริการบางรายการได้

 

Gurunavi อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการของ Gurunavi แต่จะไม่รับรองเนื้อหาของบริการ การยืนยันเงื่อนไขของบริการ และผลจากการเข้าใช้บริการเหล่านี้ Gurunavi จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าใช้คำสั่งค้นหาของการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น
การทำรายการของผู้ใช้งานบนการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น (รวมทั้งการรับข้อมูลร้านอาหาร การเข้าใช้คูปองร้านอาหาร การร้องขอและสอบถามข้อมูลร้านอาหาร การใช้บอร์ดข่าวสาร และอื่นๆ) เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ ( ผู้ให้บริการของ [สินค้าหรือ] บริการในการทำรายการนั้น รวมทั้งร้านอาหาร ตัวแทนของร้านอาหารเป็นต้น) Gurunavi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำรายการ ด้วยเหตุนี้ทางผู้ใช้งานต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรงกรณีที่มีปัญหาจากการทำรายการ

กรณีมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เนื้อหาที่แสดงบนการจัดอันดับความนิยมของชาวญี่ปุ่นและนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง

Gurunavi จะไม่รับผิดชอบต่อข้อขัดข้องใดๆ ความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องของระบบ ข้อมูลที่สูญหายเนื่องจากการขัดข้องของระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ความเสียหายจากการเข้าใข้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสียหายอื่นต่อผู้ใช้งานของการจัดอันดับความนิยมของชาวญี่ปุ่น Gurunavi ไม่รับรองการปลอดจากไวรัสอันเกิดจากอีเมล์หรือเนื้อหาที่ส่งจากหน้าเว็บ เซิฟเวอร์หรือโดเมนของ Gurunavi

Gurunavi อาจให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมต่อผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่มีผลมาจากข้อมูลและคำแนะนำเหล่านั้น

 

Member-only services

For services where a membership is required, users are asked to carefully read the Gurunavi Membership Terms and adhere to these terms at all times.

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการเป็นสมาชิกทั้งหมดและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ Gurunavi ได้มาจะถูกดูแลรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gurunavi ซึ่งกำหนดขึ้นต่างหาก
» นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

 

ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ในเรื่องการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นจะมีกรณีที่ Gurunavi และหุ้นส่วนของ Gurunavi กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานไว้ต่างกัน กรณีนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานก่อนใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดและยึดถือตามนั้นเสมอ

 

ข้อห้าม

ห้ามผู้ใช้งานทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้งานการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น กรณีละเมิดข้อตกลง Gurunavi อาจจะหยุดหรือห้ามการทำรายการโดยผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ Gurunavi เนื่องจากการกระทำดังกล่าว

1) การกระทำใดที่ขัดต่อสิทธิ รายได้ ผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของ Gurunavi หุ้นส่วนของ Gurunavi ผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม การกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือทำให้เสื่อมเสียต่อผู้อื่น

2) [การกระทำใดที่เกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อโดยไม่มีเจตนาจะชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น การส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ] การทำรายการโดยใช้ชื่อปลอม การกระทำใดๆ ที่เป็นการบันทึกหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำอื่นที่ถือเป็นการฉ้อโกง

3) การกระทำใดที่ทำเพื่อการขายหรือเป็นการหาผลประโยชน์ผ่านการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

4) การกระทำใดที่ขัดต่อกฏหมายหรือข้อบังคับ

5) การกระทำใดที่ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ Gurunavi กำหนดไว้

6) การกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับการอัพโหลด การประกาศหรือการส่งเนื้อหาเช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลายหรือจำกัดการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์การสื่อสาร

7) การกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับการสะสมรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานท่านอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม

 

การเชื่อมต่อ

ในบางกรณี การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์มหรือข้อมูลของบุคคลที่สามที่มีข้อมูลการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น หรือการเชื่อมต่อไปยังการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม กรณีเหล่านี้ทาง Gurunavi ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการดูแลเว็บไซต์หรือข้อมูลเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือผลจากการเข้าดูหรือใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านี้ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบกับข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม

 

คุกกี้

เพื่อที่จะตรวจสอบประวัติการเข้าดูและสภาวะผู้ใช้และเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน Gurunavi ได้รวบรวมข้อมูล IP Address ของผู้ใช้งานแต่ละคน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเซิฟเวอร์ของ Gurunavi และใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการเข้าดู ถ้าบราวเซอร์ของผู้ใช้งานตั้งค่าไม่ใช้คุกกี้ เป็นไปได้ที่บางส่วนของการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นอาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์

 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และอื่นๆ

เนื้อหาที่วางอยู่ในการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น ( รวมทั้งข้อมูล สถิติ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย การแสดงด้วยภาพ รูปภาพ ข้อความ และอื่นๆ) จะเป็นของ Gurunavi หรือกล่าวว่า Gurunavi ได้รับอนุญาตในการใช้เนื้อหาเหล่านี้ เนื้อหาของ Gurunavi ทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์

 

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเมนูร้านอาหาร แผนที่หรือคูปองของการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลของการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่นได้ตามสมควร อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานไม่สามารถลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลิขสิทธิหรือข้อความใดที่แสดงอยู่ในเนื้อหา

การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การส่งต่อทางสาธารณะ การทบทวนดัดแปลง การใช้เพื่อการค้า การลงข้อความหรือพิมพ์ซ้ำเนื้อหาของ Gurunavi ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิและสิทธิทางทรัพย์สินของ Gurunavi และถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

 

กรรมสิทธิ์ของเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น

ข้อมูลต่างๆ เช่นการแนะนำ การรีวิว ข้อเสนอแนะ คำถาม ส่วนผสมที่โพสต์บนบอร์ดข่าวสาร และเนื้อหาอื่นเกี่ยวกับร้านอาหารและบริการ และอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานส่งมาที่ Gurunavi ( เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น) จะมีการจัดการตามวิธีต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นจะได้รับการพิจารณาว่าเขียนขึ้นโดย Gurunavi ด้วย ดังนั้นเมื่อเนื้อหานั้นถูกส่งมายัง Gurunavi ผู้ใช้งานต้องรับรองว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นงานต้นฉบับของตัวเอง และไม่รวมเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากไม่เป็นตามนี้หรือกรณีที่มีบุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา ถือเป็นภาระของผู้ใช้งานที่ต้องรับผิดชอบและจัดการเรื่องสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์

Gurunavi สงวนสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นได้โดยเสรีตามกฏหมายลิขสิทธิ์รวมทั้งการทำซ้ำ การส่งต่อทางสาธารณะ การแปลและการดัดแปลงเนื้อหา ( รวมทั้งสิทธิที่ Gurunaviจะให้กับบุคคลที่สาม) ผู้ใช้งานจะไม่อ้างเรื่องศีลธรรมของผู้เขียนสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น ( รวมทั้งสิทธิการเปิดเผย สิทธิการเปิดเผยชื่อ และสิทธิความซื่อสัตย์) อย่างไรก็ตาม กฏข้อนี้จะใช้ไม่ได้ถ้าการใช้เนื้อหานี้โดย Gurunavi ทำให้ผู้ใช้งานเสื่อมเสียชื่อเสียง การใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นนี้จะไม่มีข้อผูกมัดเรื่องข้อจำกัดในพื้นที่ ข้อบังคับการแสดงลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขอื่น ช่วงเวลาจะเท่ากับเวลาที่ลิขสิทธิ์เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นนั้นยังมีผลอยู่ และจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเช่น ค่าลิขสิทธิ์

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

Gurunavi สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Gurunavi ไม่สามารถแจ้งผู้ใช้งานได้โดยตรงเมื่อมีการแก้ไข ดังนั้นผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเมื่อเข้าใช้การจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเนื้อหาส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเข้าใช้งานการจัดอันดับความนิยมของญี่ปุ่น

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอื่น

กฏหมายของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้กับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับ Gurunavi ศาลเขตโตเกียวเป็นศาลมีอำนาจตัดสินเพียงแห่งเดียวในการว่าความเบื้องต้นสำหรับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานกับ Gurunavi

 
 

จบข้อความ.
25 เมษายน 2556

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest