ชินจูกุสนามรบราเม็ง เจ้าไหนเด็ด เจ้าไหนดัง ไปดู!

LIVE JAPAN

  • twitter
  • instagram
  • pinterest
  • Menya-Musashi麺屋武蔵
  • Fu-unji風雲児
  • โอโมอิเดะ โยโกโจ(Omoide Yokocho)

“ชินจูกุ” ถือเป็นเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวที่มีทั้งสำนักงานและโรงแรมตั้งอยู่
มากมาย นักธุรกิจต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินกันควักไขว่ ชินจูกุสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 โซนหลักๆคือ โซน “คาบุกิโจ”หรือ”โกลเด้นไก” โซนสถานีชินจูกุฝั่งประตูตะวันออก
“ฮิงาชิงุจิ (Higashi-guchi)” ที่ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ยังคงคึกคัก โซนตึกที่ว่าการโตเกียว (Tocho)
ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ามากมาย และโซนสถานีชินจูกุฝั่งประตูตะวันตก (Nishi-guchi) ที่
อัดแน่นไปด้วยโรงแรมและห้างสรรพสินค้ามากมาย ในปัจจุบัน ”โกลเด้นไก” ของ
โซนสถานีชินจูกุฝั่งประตูตะวันออก และ “โอโมอิเดะ โยโกโจ(Omoide Yokocho)” ของ
โซนสถานีชินจูกุฝั่งประตูตะวันตกนั้น ได้กลายเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่าง
พากันมาเยือนมากขึ้น

  • twitter
  • instagram
  • pinterest

#อาหาร (food) #ร้านอาหาร (restaurant) #เมือง (city) #Kanto #Tokyo #tips, guide #traffic

see more

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest