แผนที่รอบสถานีโตเกียว & ข้อมูลท่องเที่ยว

LIVE JAPAN

  • twitter
  • instagram
  • pinterest
  • ภายในสถานีโตเกียว

สถานีโตเกียว คือสถานีขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวง มีรถไฟหลายสายสัญจรกันเนืองแน่ ทั้งรถไฟชินคันเซน และรถไฟหลายๆ สายของ JR เช่น สายยามาโนเทะ แม้กระทั่งรถไฟใต้ดิน เช่น สายโตเกียวเมโทร กรุ๊ปทัวร์ส่วนใหญ่ก็มักออกเดินทางจากสถานีโตเกียว จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเริ่มการท่องเที่ยวโตเกียวที่สุดนั่นเอง

  • twitter
  • instagram
  • pinterest

#การท่องเที่ยว (travel) #เมือง (city) #Kanto #Tokyo #tips, guide #photogenic #traffic

see more

FOLLOW US

facebook
instagram
pinterest